Ligue 2 Mobilis – RÉSERVES : Résultats de la 4e journée

Résultats des matches de la 4e journée du championnat de Ligue 2 -RESREVES -disputés le vendredi 22 septembre

ASO Chlef - CRB Ain Fekroun 2/0

CA Batna - RC Relizane 1/0

JSM Skikda - WA Tlemcen 1/0

MC Saida - GC Mascara 4/2

ASM Oran - CABB Arreridj 1/0

MO Bejaia - A Bou Saada 0/1

MC El Eulma - RC Kouba 1/0

AS Ain M'lila - JSM Bejaia 1/2