Ligue 2 Mobilis - RESERVES : Résultats de la 1e journée

Résultats de la 1e journée du championnat de première division de Ligue 2 disputée vendredi 25 août 2017

CRB Ain Fekroun - RC Kouba 0/0

RC Relizane - JSM Bejaia 2/1

WA Tlemcen - AS Ain M'lila 2/0

GC Mascara - ASO Chlef 1/1

CABB Arreridj - CA Batna 0/1

A Bou Saada - JSM Skikda 2/1

MC El Eulma - MC Saida 1/0

MO Bejaia - ASM Oran 2/1